CONTENT BLOCKS

 

MASTHEAD DIAMONDS

 

BIG GHOST BUTTONS

GET IN TOUCH

Okul eğitim projesi için

Erasmus+ KA2 Stratejik

Ortaklığı

 

Ortaklar

Proje konsorsiyumu, projenin amaç ve hedeflerine ulaşılması için çok disiplinli bir ekip oluşturmaktadır.

ORTAKLAR

ISG Projesi

Sosyal ve Bilişsel Yetkinlik İçin Uygulamalı Zekâ Oyunları

HAKKINDA

Çocukların ve gençlerin sosyal yeterliliklerini artırmak için tasarlanan uygulamalı oyunlar dünyasına hoş geldiniz

Sosyal yeterlilikler, samimi ve düzgün biçimde pozitif sosyal ilişkiller kurma ve sürdürme ile ilişkilidir.

Sosyal yeterlilikler, sosyal davranışların gelişimi ve olumsuz davranışların kısıtlanması ile irtibatlıdır. Bu durum,  akademik yetenek ve öğrenme başarısı ile pozitif bağlantılıdır.

 

Sosyal yeterlilikler, çocukların başarılı sosyal uyumu için gerekli olan bilişsel, duygusal, sosyal beceri ve davranışlarını ifade eder. Sosyal yeterlilikler, yakalanması zor bir kavramdır, çünkü beceriler ve sağlıklı sosyal gelişim için gerekli davranışlar çocuğun yaşı ve özel durum taleplerine değişir.

Uygulamalı oyunlar bir problemi çözmek amacıyla tasarlanmış gerçek olaylardır veya süreçlerin simülasyonlarıdır. Uygulamalı oyunların eğlenceli tarafı olmasına rağmen, onların temel amacı kullanıcıları eğitmek veya yetiştirmektir. Bu oyunlar ilköğretim veya ortaöğretim öğrencileri, profesyoneller ve tüketiciler de dahil olmak üzere büyük bir hedef kitleyi amaçlamıştır.

 

2015-1-TR01-KA201-022247

OYUN BULUN

ALIŞTIRMA ALANLARI

İletişim

Bu proje (2015-1-TR01-KA201-022247), Avrupa Komisyonu (Erasmus+ Programı) desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesi, sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.