ISG Ortak Öğrenme Platformu

“Sosyal ve Bilişsel Yetkinlik İçin Uygulamalı Zekâ Oyunları” Projesinin hedef kitlesi aşağıdaki grupları içermektedir:

“Sosyal ve Bilişsel Yetkinlik İçin Uygulamalı Zekâ Oyunları” Projesinin hedef kitlesi aşağıdaki grupları içermektedir:

 

- Hafif düzey öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve gençler (yaygın gelişim bozukluğu, öğrenme kapasitesinde düşüklük ve yetersiz sosyal uyum)

 

- Duyusal bozukluğu olan çocuklar ve gençler

 

- Düşük seviyede sosyal becerileri olan çocuklar ve gençler

 

- Belirli öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve gençler (disleksi, dispraksi, otizm spektrum bozukluğu, hiperaktivite)

Bu grupların proje kapsamındaki ihtiyaçları şunları içerir:

Temel Kabiliyetler

Kişisel Gelişim Yetenekleri

Anahtar Beceriler

Hazrılık & Süreklilik

Okur yazarlık, matematiksel beceri, bilişim ve iletişim teknolojileri.

Kendine saygı, güven inşası ve isteklendirme, öfke yönetimi, stres yönetimi, diğer insanlarla birlikte çalışma

 İletişim, sayı ve bilgi teknolojisi uygulaması, kişisel öğrenim ve performans geliştirme veya sorun çözümü

Bireysel ihtiyaca göre seyahat eğitimi, iletişim desteği gibi şeyleri içeren iş hazırlanması ve sürdürülebilirlik becerileri

Bu hedef kitlesindeki grupların açık, belirgin, merak uyandırıcı, erişilebilir ve kullanılabilir biçime sahip, küçük ilerleme birimleriyle devam eden bir şekilde sunulan kişiseleştirilmiş öğrenme ve destek paketlerine ihtiyacı vardır. Mümkün olan her yerde bireysel öğrenme stillerini karşılamak hedeflenmektedir.

KULLANICILAR:

 

- Hafif düzey öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve gençler

 

- Düşük seviyede sosyal becerileri olan çocuklar ve gençler

 

- Eğitimciler, öğretmenler ve eğitmenler

 

- Kaynak öğretmenleri ve sosyal çalışmacılar

 

- Engelli çocukların aileleri

 

- Sivil toplum örgütleri

 

- Kanun koyucular

 

- İlgili bakanlıklar ve devlet kurumları

Bu proje (2015-1-TR01-KA201-022247), Avrupa Komisyonu (Erasmus+ Programı) desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesi, sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.