ARTICLE BLOCKS

 

NETWORK ICONS

Makale: "Hareket Becerilerinin Koordinasyonunu Geliştirmek İçin Android Oyunları" çalışmasında ISG projesine atıfta bulunuldu.

Bu makale Macar meslektaşlarımız tarafından ICCHP'de sunuldu ve ayrıca şu konferansta yayınlandı:

 

Özel İhtiyaçları Olan İnsanlara Yardım Eden Bilgisayarlar: 15. Uluslararası Konferans, ICCHP 2016, Linz, Avusturya, 13-15 Temmuz 2016, Bildiriler, Bölüm 2, sayfalar 549-552

 

Kapsam belirleme raporu yayınlandı

Kapsam Belirleme Raporu (IO1) projenin ilk çıktısıdır ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere uygulamalı oyunların geliştirilmesi amacıyla materyal uyarlanması ve geliştirilmesi için kullanım verilerinin (hedef kitlenin özelliklerinin ve eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının, görevlerinin ve kullanım ortamlarının analizi) bağlamını tespit etmeyi hedefler. Bu ülke raporlarında farkedilmiştir ve Türkiye, Slovenya, Macaristan, Bulgaristan ve Belçika'daki paydaşlar ve hedef gruplar arasında yapılan anketlerle niteliksel ve niceliksel analiz bulguları (ulusal ve karşılaştırmalı) toplanmıştır. Çalışmanın başında paydaşlar tarafından belirlenmiş hedef gruplar içerisinden farklı gruplara mensup yaklaşık olarak 500 kişi ankete katkıda bulunmuştur.

 

Plovdiv-BG'de düzenlenen ikinci yönetim toplantısı

Yetkinlik İçin Uygulamalı Zeka Oyunları Projesi başlangıç toplantısı  9 ve 10 Haziran 2016 tarihinde Plovdiv'de gerçekleştirildi.

Toplantıda, her ortak anket sonuçlarını ve engellilik bilinci, özel eğitim sistemi ve eğitim yöntemleri hakkındaki literatür taramasını içeren kapsam belirleme raporu çıktılarının sonuçlarını sundu

 

Öğrenme içeriği oluşturma (IO2) işbirlikçi gelişme yoluyla oluşturulan müfredat aracılığıyla öğrenme içeriğinin geliştirilmesi paydaşlar tarafından tartışıldı ve sunuldu.

 

Mobil öğrenme İçin İnteraktif Oyunlar (IO3) hakkındaki ilk eylem planı tartışıldı ve senaryoların maksimum erişilebilirlikle uygulanması için 3D modelleme alet setini ve oyun motorlarının uygunluğunu değerlendiren bir taslak sunuldu.

Yetkinlik İçin Uygulamalı Zeka Oyunları Projesi başlangıç toplantısı 10 ve 11 Aralık 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

 

Toplantı sırasında tüm ortak kuruluşlar tanıtıldı ve başlangıç toplantısının hedefleri aşağıdaki gibidir;

 

• Erasmus+ Programı'nın ve Erasmus+ Ruhu'nun sunduğu olanakların keşfedilmesi,

• Uygulamalı ve interaktif oyunların sosyal yeterlilik için öneminin vurgulanması,

• Uygulamalı Zeka Oyunları Projesi için ortak bir eğitim ve etkinlik programının üretilmesi,

• Her bir fikri çıktı için ortak bir zaman ve son teslim tarihinin kararlaştırılması,

• Her bir faaliyet için kuruluşların rollerinin tanımlanması,

• Daha önce yapılmış uygulamalı oyunların ayrıntılarının öğrenilmesi ve uyarlanabilir fikirlerin belirlenmesi,

• Paydaş ülkelerdeki özel eğitim sisteminin öğrenilmesi.

 

İstanbul-TR'de düzenlenen ilk yönetim toplantısı

NAO Challenge Aldebaran (insansı robot NAO'yu geliştiren ve üreten bir şirket) tarafından yıllık olarak düzenlenen bir yarışmadır.

Yetkinlik İçin Uygulamalı Zeka Oyunları Projesi NAO Challenge 2016'da sunuldu.

PhoenixKM'nin CEO'su, 7 Mayıs 2016'da Opificio Golinelli İtalya, Bolonya'da düzenlenen NAO Challenge 2015-2016 etkinliğine jüri üyesi olarak davet edildi. Bu vesileyle Yetkinlik İçin Uygulamalı Zeka Oyunları Projesi'nin amaç ve hedefleri de duyuruldu.

İletişim

Bu proje (2015-1-TR01-KA201-022247), Avrupa Komisyonu (Erasmus+ Programı) desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesi, sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.