ARTICLE BLOCKS

 

NETWORK ICONS

Članek: "Android games for Developing Fine Coordination of Movement Skills" se nanaša na ISG project

Članek je bil predstavljen na ICCHP. Predstavili so ga naši Madžarski kolegi in je objavljen v:

 

Computers Helping People with Special Needs: 15th International Conference, ICCHP 2016, Linz, Austria, July 13-15, 2016, Proceedings, Part 2, pages 549-552

 

Izbrskati Poročilo Je Bilo Objavljeno

Objava evalvacijskega poročila Evalvacijsko poročilo (IO1) je prvi rezultat tega projekta. Njegov cilj je bil definirati uporabo zbranih podatkov, (analiz ciljnih skupin, karakteristik učnih in potreb po usposabljanju, učnih okolij) za razvoj in prilagajanje ustreznih didaktičnih iger za učence z učnimi težavami. Ti cilji so realizirani s pomočjo poročil sodelujočih partnerjev izvedenih s pomočjo anketnih vprašalnikov v Turčiji, Sloveniji, Madžarski, Bulgariji in Belgiji. Rezultat so bile kvantitativne in kvalitativne analize rezultatov (nacionalnih in komparativnih). Skoraj 500 sodelujočih je sodelovalo v teh anketah iz vseh zainteresiranih ciljnih skupin.

 

Drugi Projektni Sestanek V Plovdiv-BG

ISG Drugo srečanje je potekalo v Plovdivu na 9. in 10. junija 2016.

Med tem sestankom je vsak partner predstavil izsledke nacionalnega evalvacijskega poročila, tudi rezultate anket in analizo literature o posebnih potrebah, specialnem izobraževanjuin usposabljanju v partnerski državi in uporabljenih učnih metodah dela.   Predstavljen je bil osnutek Učnih vsebin (IO2), nakar je sledila diskusija o razvoju učnih vsebin skozi kurikulum.   Diskutirali smo draft plana aktivnosti  interaktivnih mobilnih iger (IO3), prediskutirali okvirje za uporabna 3D oblikovalska orodja in uporabo primernih sceanrijev teh iger..

Kick-off sestanek projekta isg za kompetence je bil v istanbulu 10. In 11. Decembra, 2015..

 

Vsi partnerske organizacije so pri tem sodelovale. Izpostavljeni so bilo naslednji cilji:

 

• Raziskati možnosti predlaganega erasmus+ projekta, programa izhodišč,

• Poudariti pomen na socialnih kompetencah temelječih didaktičnih interaktivnih iger,

• Pripraviti skupen program usposabljanja in aktivnosti za isg projekt,

• Definirate časovne okvirje in mejnike za vsak posamični intelektualni izdelek,

• Definirati in uskladiti vloge sodelujočih partnerjev za vsako posamično aktivnost,

• preštudirati vse že predhodno izdelane igre in projekte na to temo, spoznati izobraževalni sistem za ljudi s posebnimi potrebami v partnerskih državah.

 

Prvi Vodstveni Sestanek Organiziran V Istanbulu, Turčija

ISG za kompetence projekt je bil predstavljen na NAO Chalange 2016

PhoenixKM's je bil pvabljen s strani organizacijskega odbora kot ocenjevalni član na dogodek NAO Challenge 2015-2016 v Bolonjo, Italija, 07. 05.2016, kise je odvijala na Opificio Golinelli. To je bila priložnost tudi za predstavitev in desiminacijo rojekta ISG za kompetnce.

Ta projekt (2015-1-TR01-KA201-022247) je bil podprt s strani Evropske Komisije (Erasmus+ Programme). Ta spletna stran odraža le poglede avtorjev in Komisija ni odgovorna za kakršnokoli (zlonamerno) uporabo, vsebovanih informacij.