CONTENT BLOCKS

 

MASTHEAD DIAMONDS

 

BIG GHOST BUTTONS

GET IN TOUCH

Erasmus+ KA2 strateško partnerstvo Šolsko izobraževanje Project

ISG za Kompetence

PartnerJİ

Konzorcij projekta predstavlja multidisciplinarni tim za doseganje ciljev projekta.

PARTNERJI

ISG za Kompetence

Inteligentni Resne igre za socialne in kognitivne sposobnosti

O

Dobrodošli v svetu didaktičnih iger za spodbujanje socialnih in kognitivnih kompetenc otrok in mladostnikov

Socialne kompetence so ozko povezane z ustvarjanjem in vzdrževanjem pozitivnih socialnih odnosov – osebnostnih in profesionalnih. Socialne kompetence so pozitivno povezane z razvojem prosocialnih vedenj in omejevanjem destruktivnega vedenja. So pozitivno povezane z učnimi sposobnostmi in z uspešnim učenjem.

Socialne kompetence prištevamo k socialnim, čustvenim in kognitivnim veščinam in vedenjem, ki jih otroci potrebujejo za uspešno socialno adaptacijo. Pridobivanje socialnih kompetenc je stalen proces brez konca, saj se veščine in vedenja potrebna, za zdrav socialen razvoj, neprestano spreminjajo, saj se prilagajajo starostni stopnji otrok in so odvisne od konkrete situacije oz. okolja.

Didaktične igre (angl. Serious games) so simulacije dogodkov ali procesov za reševanje problemov v realnem svetu. Didaktične igre so lahko tudi zabavne, vendar pa je njihov glavni namen izobraževanje in usposabljanje uporabnikov. Namenjene so lahko najširši ciljni populaciji, od osnovnošolske, srednješolske populacije pa do odraslih,  od različnih strokovnjakov do kupcev.

2015-1-TR01-KA201-022247

POIŠČI IGRO

PARTNERJI

Kontakti

Ta projekt (2015-1-TR01-KA201-022247) je bil podprt s strani Evropske Komisije (Erasmus+ Programme). Ta spletna stran odraža le poglede avtorjev in Komisija ni odgovorna za kakršnokoli (zlonamerno) uporabo, vsebovanih informacij.