ISG Skupna Učna Platforma

Ciljne skupine projekta “ISG za kvalifikacije” so naslednje:

Ciljne skupine projekta “ISG za kvalifikacije” so naslednje:

 

• otroci in mladostniki z lažjimi učnimi težavami (počasno odraščanje, zmanjšana zmožnost učenja in neustrezno socialno okolje);

 

• otroci in mladostniki s senzoričnimi okvarami;

 

• otroci in mladostniki z nižjimi socialnimi veščinami;

 

• otroci in mladostniki s posebnimi učnimi težavami.

Posebne potrebe teh skupin vsebujejo tudi zaposlitvene veščine kot so:

 Osnovne Veščine

Veščine Za Osebni Razvoj

Ključne Veščine

Delo Priprava

Pismenost, matematična pismenost, IKT

Samospoštovanje, ustvarjanje samozavesti in motivacije, obvladovanje jeze, obvladovanje stresa, delo z drugimi ljudmi.

komunikacija, uporaba števil in informacijske tehnologije za delo z drugimi, izboljševanje lastnih učnih metod,vedenja ter reševanje problemov.

Priprava na delovno okolje in trajnostne veščine za individualne potrebe, kot so usposabljanje za potovanja, komunikacijska podpora, ipd.

Ljudje teh ciljnih skupin potrebujejo individualizirana in diferencirana učna orodja, ki morajo biti pripravljena namensko, v njim jasnem in razumljivem formatu. Sestavljena morajo biti iz majhnih učnih enot (mikro-training). Celoten postopek učenja mora temeljiti na individualnem učnem stilu, kjer je to le mogoče

UPORABNIKI:

 

- Otroci in mladostniki z lažjimi učnimi težavami

 

- Otroci in mladostniki z nizkimi socialnimi veščinami

 

- Vzgojitelji, učitelji in trenerji

 

- Mentorji in socialni delavci

 

- Družine otrok s posebnimi potrebami

 

- Nevladne organizacije

 

- Oblikovalci politik

 

- Ustrezna ministrstva in državne agencije

Ta projekt (2015-1-TR01-KA201-022247) je bil podprt s strani Evropske Komisije (Erasmus+ Programme). Ta spletna stran odraža le poglede avtorjev in Komisija ni odgovorna za kakršnokoli (zlonamerno) uporabo, vsebovanih informacij.