PEOPLE BLOCKS

 

NETWORK ICONS

Hard-working Individuals Who Go Above and Beyond

Meet Our Team

За Платформа за съвместно обучение

Мултидисциплинарен екип на Европейско ниво създаде серия от електронни обучителни игри за учащи със специални образователни потребности

 

За връзка използвайте контактите по-долу...

Университет "Истанбул Шехир"

Университет "Шехир Истанбул" се намира в Азиатската част на мегаполиса Истанбул, в Турция. Създаден е през 2008 година и е специализиран в областта на социалните и хуманитарни науки, а в последните години и в областта на обществените науки и инжинеринга. Той обхваща в структурата си също: Училище по социални науки, Училище по право, Училище по ислямистика, Колеж по комуникации, Училище за мениджмънт и администрация, Център за градска мобилност, Център за научно-развойна дейност.

Лице за контакт:проф. Шервин ШИРМОХАМАДИ

Акредитиран център за професионално ориентиране и информация „ЗГУРА-М“

"Згура-М" е акредитиран център за професионално ориентиране и информация. Създаден през 2000 година в гр. Пловдив до момента е помогнал на повече от 7000 бенефициенти по отношение на тяхната трудова и житейска реализация, в това число чрез обучителни материали, сериозни обучителни игри и насоки, свързани с осигуряване на приобщаващо образование в България. Няколкократно е награждаван за добри практики от Министерство на образованието и науката и от Центъра за развитие на човешките ресурси (Национална агенция по програма "Еразъм+" в България)

Лице за контакт: г-жа Mария ГОРАНОВА

Университет "Марибор"

Университета в Марибор е вторият по големина университет в Словения, който е създаден през 1975 година. Той е съставен от 17 факултета. В този проект университета участва чрез Факултета за хуманитарни науки и математика. В него се обучават студенти в области като Биология, Физика, Химия, Математика, Компютърни науки и Дизайн.

Лице за контакт:проф. Борис АБЕРСЕК

Академична Асоциация „Убитед“

Академичната асоцация "УБИТЕД" е неправителствена организация, създадена в Сакария, Турция. Нейните членове са от всички нива на образование. "УБИТЕД" организира курсове за обучение, дни на отворените врати, групови семинари,  подпомагане на учители и студенти да използват помощни технологии и образователни ресурси за изпълнение на индивидуални образователни цели. "УБИТЕД" насърчава и защитава човешките права на хората с увреждания и активно подкрепя пълното им включване.

Лице за контакт: г-н Барис БОРУ

Университет "Панония"

Панонският университет се намира в град Везпрем, Унгария. Създаден е през 1949 година и е съставен от пет основни факултета: Хуманитарни науки и изкуства, Инженеринг, Аграрен факултет, Икономика и Информационни технологии. В настоящият проект участва факултета по информатика, който обхваща три основни катедри - "Компютърни науки и системи",  "Електричен инженеринг и информационни системи" и "Математика". Към факултета функционира и център за научно-развойна дейоност.

Лице за контакт:доц. Сесилия СИК ЛАНИ

Консултантска компания „Феникс КМ"

"Феникс КМ" в консултантска компания, създадена през 2007 г., в град Кортемарк, Белгия. Тя се ръководи от динамичен екип с богат опит в областта на консултантските услуги за осигуряване на приобщаващо обучение и достъпност. Основните и дейности са насочени към интеграцията на хората с увреждания във всички аспекти на ежедневния живот , като се събират знания, познания и опит в областта на образованието, обучението и заетостта.

Лице за контакт :г-н Карел Ван ИСАКЕР

"Акт Криейтив" е продуцентска компания в областта на дизайн и създаване на компютърни игри и приложения. Основни направления на компанията са създаването и промотирането на видео, радио, графичен дизайн, маркетинг и ПР услуги, интерактивни системи, сериозни игри, уеб дизайн и разработка, електронно обучение, системи за управление на съдържание, видео базирана стратегия и планиране на клиенти в Турция и на Европейско ниво.

Мултимедийна компания "Акт Криейтив"

Лице за контакт: г-н Ертугюл МЮСЛУГУ

2015-1-TR01-KA201-022247

JÁTÉKOK

Elérhetőség

Този проект (2015-1-TR01-KA201-022247) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба