"Открий правилната последователност"

Описание:

Играта е фокусирана върху подобряването на общуването и социалните умения на учащи със СОП чрез включване в игрови сценарии, свързани с дейности за работа в екип и договаряне на общи стратегии за действие. В рамките на играта участниците ще подобрят компетентности свързани с комуникация, разрешаване на проблеми, описание на нужните ресурси, активно слушане, разбиране, умения за водене на диалог, работа в екип и др.

 

Структура на визуализацията:

Осъществяване на разбиране чрез последователност на картинни изображения.

 

Функционалности:

Комуникиране между участниците с цел да открият какво е изобразено при сглобяване на пъзел.

"Математика"

Описание:

Тази игра може да бъде използвана като допълнително помагало при опериране с математически задачи.

 

Структура на визуализацията:

Практикуване с основни числа

 

Функционалности:

Играта е създадена за операционна система "Андроид" и действията изискват подбор на подходящи функции от екрана.

ANDROID VERSION  6 to 8.1

"Лабиринт"

Описание:

Играчът се движи из лабиринт посредством пръстово движение върху екрана на мобилното устройство. Всяко движение изисква координация и контрол над движенията. Играчът колекционира скъпоценни камъни, чрез които получава определени букви, които той/тя трябва да организира в думи.

 

Структура на визуализацията:

Лабиринтно-образен модел на визуализация чрез изпълняване на определени координиращи движения.

Функционалности:

Играта е предназначена за операционна система "Андроид", като се изисква използване на контролен механизъм и жироскопичен сензор.

 

ANDROID VERSION  6 to 8.1

"Открийте правилната двойка карти"

Описание:

След краткотрайна визуализация на карти, потребителят трябва да намери правилната комбинация от двойка еднакви карти.

 

Структура на визуализацията:

Запаметяване на базата на визуализации от изображения на карти.

 

Функционалности:

Играта е създадена за операционна система "Андроид" и действията изискват подбор на подходящи функции от екрана.

"Надпревара с коли"

Описание:

Играчът навигира по писта с колата си като използва допир от два пръста на ръката върху екранното изображение. По време на шофиране той/тя събират определени награди. В бонус трак се съдържа търсена дума.

 

Структура на визуализацията:

Навигация по определена писта, чрез събиране на награди се достига до бонус трак и откриване на дума.

Функционалности:

Играта е създадена за операционна система "Андроид" и действията изискват подбор на подходящи функции от екрана.

 

ANDROID VERSION  6

Memory

Описание:

Ние създадохме хартия за сгъване на хартия, базирана на Оригами, за диагностициране и / или лечение на деца, страдащи от дефицит на визуална последователна памет.

 

Структура на играта:

След като прегледат анимацията за сгъване на хартията, децата трябва да си припомнят последователността на гънките от паметта си и да се опитат да дублират гънките.

 

Отличителни черти:

Поддържани платформи: Всички настолни, мобилни и таблетни уеб браузъри

Виртуален магазин

Описание:

Чрез тази игра учащите със СОП могат да се обучат и да практикуват как да пазаруват, като имат предвид конкретен бюджет и списък с продукти.  Това стимулира техните компетентности по отношение на решаване на проблеми, приоритизиране и управление на ресурси.

 

Структура на играта:

Управление на финансови средства и закупуване на продукти при предварително генериран списък. Включва и комуникация с касиер.

 

Технически спецификации:

Играта е във флаш среда, включваща контролен механизъм и действия чрез използване на компютърна мишка и клавиатура.

Следвай инструкциите за да решиш проблема

Описание:

Играта е базирана в специална класна стая, където основната цел е стимулиране на уменията за общуване. Участват два отбора, които трябва да разрешат конкретен проблем - построяването на конструкция. Единият отбор дава инструкции на другия отбор, които трябва да изгради конструкцията.

 

Структура на играта:

Установени играчи, себепредставяне, избор на членове на всеки отбор, ориентиране, спазване на инструкции, комуникация чрез въпроси и отговори, решаване на проблем, оценка и анализ на постигнатите резултати, описание на несъответствията (ако има такива) и оптимизиране на резултатите.

 

Технически спецификации:

Може да се играе на платформи: IOS, Android, Windows. Използвана е 3D  среда от Mindcraftedu. Контролира се и чрез използването на мишка и клавиатура.

Създаване и работа в екип

Описание:

Играта има за цел коопериране и създаване на екипи в конкретна среда, в която определен проблем трябва да бъде решен. За да се постигне игровата цел изисква общуване, спазване на инструкции, предоставяне на обратна връзка и въпроси и отговори.

 

Структура на играта:

Определяне на играчите, въведение, избор на индивидуалните роли в екипа, работа в екип, спазване на инструкции, създаване на междуличностни отношения, договаряне, разбиране на целите на екипа, решаване на проблем, оценка и анализ на резултатите, оптимизиране и решаване на игровата задача.

 

Технически спецификации:

Подходяща за платформи IOS, Android, Windows. Използва се 3D среда от Mindcraftedu. Контролният механизъм включва и използването на клавиатура и мишка.

Уикенд на чудесата

Описание:

Симулиране на един ден от събуждане сутрин до записване вечер.

 

Структура на играта:

Решаване на проблеми, грижа за себе си, отговорност и внимание.

 

Технически спецификации:

Възможност за играене на различни платформи, с елементи на добра интерактивност и звук. За контролен механизъм може да се използва компютърна мишка.

Manage Yourself

Описание:

В играта трябва да контролираме и да се погрижим за ежедневните задачи на героя.

 

Структура на играта:

Решаване на проблеми, грижа за себе си, отговорност и внимание.

 

Функционалности:

Играта е създадена за операционна система "Андроид" и действията изискват подбор на подходящи функции от екрана.

 

ANDROID VERSION  6 to 8.1

Into the Forest Game

Описание:

Играта е предназначена за деца с речеви трудности. Аватарът на играта е нереален

учител, който ходи в гората и детето може да използва клавишите със стрелки, за да контролира

аватар.

 

Структура на играта:

Известни играчи, въвеждат, следват инструкциите, установяват работни взаимоотношения, преговарят, решават проблема, оценяват (анализират) резултатите, обясняват отклоненията, подобряват решението / оптимизацията

 

Отличителни черти:

Поддържаната платформа е IOS, контролният механизъм е мишка и клавиатура

Този проект (2015-1-TR01-KA201-022247) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба