ARTICLE BLOCKS

 

NETWORK ICONS

Представяне на проект ISG 4 Competence на 6-ти международен панаир на предприятията от социалната икономика.

В периода 29 март 2017 – 2 април 2017 "Згура М" взе участие със собствен щанд в Шестия международен  панаир на социалните предприятия и кооперативи от социалната икономика в Пловдив, България. Панаирът се провежда ежегодно в рамките на Пловдивски панаир и на него се представят социално значими услуги и продукти, изработени и предоставяни от неправителствени организации и социални предприятия.

Събитието е с продължителност 4 дни, по време на които бяха представени тематични презентации, изложби, демонстрации и дискусии.

 

Екипът на "Згура М" се възползва от възможността и представи проект ISG 4 Competence чрез устни презентации и разпространение на брошури.

 

Посетителите на Панаира (повече от 1000) бяха запознати със сценариите на игрите, а тези от тях, които заявиха интерес към проекта, бяха включени в списък с бъдещи контакти.

 

Панаирът на предприятията от социалната икономика беше открит от Президента на Република България – Румен Радев и панаирните щандове бяха посетени от различни представители на властите в страната, както и от международни гости от Европа – представители на Испания, Дания, Турция и Италия.

 

На 12 септември 2016 г. екипът на Згура М организира национална конференция „Нови педагодически подходи в помощ на учениците с обучителни трудности“, която беше проведена в София, България.

Проект ISG 4 Competence беше представен пред повече от 100 учители, училищни директори, специални педагози, училищни психолози и представители на местните и национални власти. Участниците изразиха високото си одобрение за концепцията на проекта и стратегията за игрите, които ще бъдат създадени в рамките на неговото изпълнение. Повечето от тях изказаха готовност и желание да тестват игрите в училищата, в които работят, веднага щом те бъдат създадени.

Самата конференция може да бъде оценена като успешна и наистина ефективна най-вече заради добрите идеи и примери от практиката, които участниците споделиха помежду си.

Кратки анонси за проведената конференция бяха разпространени под формата на новини от няколко български радиостранции и телевизии.

 

 

Представяне на проект ISG 4 Competence на национална конференция в България

Представяне на проект ISG 4 Competence в рамките на информационен семинар- София, България

На 11 ноември 2017 г. служители на Згура М бяха поканени и взеха участие в семинар на тема „Въздействието на проектите, финансирани от ЕС“, организиран от Българската Национална Агенция „Център за развитие на човешките ресурси“ в София, България.

Програмата на събитието включваше презентиране на проекти, финансирани по програма Еразъм +, в областта на училишното образование. В рамките на финалната дискусионна сесия, участниците бяха поканени да представят на кратко проектите, по които работят. Представителите на Згура М имаха възможността да презентират проект ISG 4 Competence и игрите, които ще бъдат разработени.

Игрите бяха приети много добре от участниците в семинара, които споделиха, че подобни интерактивни инструменти са изключително необходими и ще бъдат полезни не само на преподавателите и учителите, но и на професионалистите, работещи в дневни центрове и младежки организации.

Събитието беше посетено от повече от 60 преподаватели, обучители, учители, ресурсни учители, както и от училищни директори и професионалисти, работещи по създаването и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС.

 

Публикация на тема "Андроид базирани игри в помощ на координацията и подвижността на деца с увреждания".

Тя ще бъде част от публикациите за предстоящата ICCHP Конференция, която ще се проведе в периода 13-15 Юли 2016г. в Линц, Австрия. За повече информация:

 

Computers Helping People with Special Needs: 15th International Conference, ICCHP 2016, Linz, Austria, July 13-15, 2016, Proceedings, Part 2, pages 549-552

 

Властите освобождават доклад

tДокладът за анализ на потребностите е вече публикуван. Този доклад е първият официален резултат от проекта и има за цел да идентифицира характеристиките на целевата аудитория, в това число техните потребности от учене и обучение, задачи и възможни методики за тяхното прилагане. Това се реализира чрез осъществени проучвания и изработване на доклади сред заинтересованите страни и целеви групи в Турция, Словения, Унгария, България и Белгия, в резултат на което бе направен качествен и количествен анализ на констатациите (както национални, така и сравнителни). Близо 500 физически лица са допринесли с обратната си връзка и мнение за проучването, като това са представители от широк набор от целеви групи.

 

Втората международна среща. Втората международна среща по проекта се проведе в Пловдив, България

 Тя се проведе в периода 9-10 Юни 2016 година.

По време на срещата бяха представени резултатите от проведеното проучване и анализ на потребностите в страните - партньори по проекта. По време на срещата бяха обсъдени работни версии на възможните сценарии, които да се въведат в игровите истории на сериозните обучителни игри (РП2). Партньорите представиха и първоначални планове за реализиране на матрица за разработка на игрите, която включва технически и методически спецификации. (РП3)

Първата международна среща бе организирана на 10 и 11 Декември 2015 в Истанбул, Турция. Основните цели на срещата бяха:

 

• Да се проучат възможностите, предлагани от програма Еразъм+,

• Да се подчертае значението на социалната компетентност като база за сериозни и интерактивни игри,

• Да се обсъди създаването на една обща програма за обучение и дейност по проекта ISG,

• Да се определи договорена скала за реализация на всеки интелектуален продукт,

• Да се определят договорени роли на партньорски организации за всяка дейност,

• Да се споделят добри практики от предишни проекти за сериозни игри и да се обсъдят кои от тях са приспособими за проекта,

• Да се сподели информация за системите на приобщаващо обучение в образователните системи на страните партньори.

 

Първа международна среща.

Проекта бе представен в рамките на NAO Challenge 2016

Консултантска компания "PhoenixKM" бе поканена като член на жури в рамките на събитието NAO Challenge в Болоня, Италия, което се проведе на 7 май 2016 г. в Opificio Golinelli. Тази възможност бе използвана за разпространение също на целите и задачите на проекта.

Този проект (2015-1-TR01-KA201-022247) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба