CONTENT BLOCKS

 

MASTHEAD DIAMONDS

 

BIG GHOST BUTTONS

GET IN TOUCH

Финансиран от програма "Еразъм+"

 Партньори

Консорциумът се състой от мултидисциплинарен екип с дългогодишен опит в обучението на лица със специални образователни потребности.

ПАРТНЬОРИ

ISG за компетентност

Интелигентни сериозните игри социален и когнитивни умения

ЗА ПРОЕКТА

Добре дошли в света на сериозните обучителни игри за развиване на социални и когнитивни компетентности на учащи със специални образователни потребности!

Социалните компетентности осигуряват активно социално общуване и взаимодействие в света на образованието, обучението и заетостта. Когнитивните компетентности са свързани с развитието на про-социално поведение и ограничаването на девиантните поведения. Те са свързани с организационните умения и успехът в ученето.

Социалните компетентности се отнасят до социалните, емоционални, когнитивни умения и поведение, от които учащите се нуждаят за успешна социална адаптация. Уменията и поведението, необходими за здравословно и социално развитие варират в зависимост от възрастта на детето и са различни спрямо изискванията на конкретните ситуации.

Сериозните обучителни игри са симулации чрез интеракция на реални събития или процеси, предназначени за целите на решаването на конкретен казус или проблем. Въпреки това сериозните обучителни игри могат да бъдат забавни и ангажиращи. Тяхната основна цел е да обучават или да образоват потребителите (деца със СОП и техните учители, ресурсни учители, психолози, както и родители). Игрите, разработени в този проект могат да бъдат успешно използвани в начален, среден и горен курс на обучение в рамките на масовите и специални училища, както и някой от тях са подходящи за детски градини.

номер на договор: 2015-1-TR01-KA201-022247

За контакти

Този проект (2015-1-TR01-KA201-022247) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба