ARTICLE BLOCKS

 

NETWORK ICONS

DEELNAME IN REVA 2017

PhoenixKM nam deel aan REVA (http://www.reva.be) op 20-22/04/2017 in

Gent, België. Dit is het grootste inclusie evenement in Vlaanderen.

Folders werden uitgedeeld aan deelnemers (meer dan 16000 dit jaar).

SG PROJECTVERGADERING IN LJUBLJANA

Op 7-8/06/2017 zal PhoenixKM deelnemen aan de ISG projectvergadering

in Ljubljana, Slovenië. Hierna zullne we van start kunnen gaan met het

uittesten van de games.

Zoals elk jaar zal ook in 2017 PhoenixKM deelnemen aan de "European

Day of People With Disabilities" evenementen in Brussel, België. Dit

vindt plaats in december 2017.

 

Op 23/12/2016 organiseerde PhoenixKM een succesvolle focusgroep met 43

deelnemers. Alle ISG games werden voorgesteld en in detail besproken.

De resultaten werden voorgesteld aan het projectteam tijdens de

meeting op 18-21/01/2017 in Budapest, Hongarije.

 

ISG PROJECTVERGADERING IN BUDAPEST

Op 18-21/01/2017 nam PhoenixKM deel aan de ISG projectvergadering in

Budapest, Hongarije. De resultaten van de gedetailleerde evaluaties

door ons team werden er voorgesteld.

DEELNAME AAN "European Day of People With Disabilities" POLICY EVENEMENT

GEBRUIKERS FOCUSGROEP

Paper: "Android games for Developing Fine Coordination of Movement Skills"

Dit werd op ICCHP gepresenteerd door onze Hongaarse collega's en werd ook gepubliceerd in:

 

 Computers Helping People with Special Needs: 15th International Conference, ICCHP 2016, Linz, Austria, July 13-15, 2016, Proceedings, Part 2, pages 549-552

 

Scoping rapport is gepubliceerd

Het Scoping Rapport (IO1) is het eerste resultaat van het project, en is gericht op het identificeren gebruikersnoden (analyse van de doelgroep kenmerken en leer- en opleidingsbehoeften, taken en gebruikte leeromgevingen). dit laats ons toe om de serieuze games zo goe dmogelijk aan te passen aan de noden van leerlingen met leermoeilijkheden.

Dit werd gerealiseerd door landenrapporten en een geconsolideerd enquête onder stakeholders en doelgroepen in Turkije, Slovenië, Hongarije, Bulgarije en België. Het resultaat was een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de bevindingen (nationale en vergelijkende). Bijna 500 mensen uit alle doelgroepen hebben bijgedragen aan het onderzoek.

 

Tweede projectbijeenkomst in Plovdiv-BG

De tweede ISG bijeenkomst vond plaats op 9 en 10 juni 2016 in Plovdiv.

Tijdens de vergadering, presenteerde elke partner resultaten van de enquête en het literatuuronderzoek.

 

Het leermateriaal (IO2) werd gepresenteerd en besproken door de partners als volgende stap in de ontwikkeling van leerinhoud door middel van een curriculum, dat via gezamenlijke ontwikkeling zal gebeuren door de partners.

 

Het actieplan voor de ontwikkeling van Interactieve Games voor mobiel leren (IO3) werd besproken en de verschillende toolkits en games engines werden voorgesteld.

Contact

ISG voor Competence Project kick-off bijeenkomst vond plaats op 10 en 11 december 2015 in Istanboel.

 

Alle partnerorganisaties waren vertegenwoordigd tijdens de vergadering en de doelstellingen van de kick-off meeting waren:

 

• Het belang van sociale vaardigheden, aangeleerd via serieuze en interactieve spelletjes te onderstrepen,

• Een gemeenschappelijke opleiding en activiteitenprogramma produceren voor het ISG Project,

• Vastleggen van de verschillende deadlines,

• De afgesproken rollen van de partnerorganisaties voor elk activiteit vastleggen,

• Details van vorige serieuze games projecten van de partners voorstellen,

• Informatie met betrekking tot buitengewoon onderwijs in de partnerlanden.

 

Eerste project meeting georganiseerd in Istanboel-TR

ISG voor Competence Project gepresenteerd op NAO Challenge 2016

De CEO van PhoenixKM werd uitgenodigd als jurylid voor de NAO Challenge 2015-2016 event in Bologna, Italië op 7 mei 2016 in de Opificio Golinelli. ISG voor Competence werd ook voorgesteld.

Dit project (2015-1-TR01-KA201-022247) werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie (Erasmus + programma). Deze website geeft de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van dezeinformatie.