Doelgroepen van "ISG for Competence" Project:

 

- Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke handicap (verminderd leervermogen en onvoldoende sociale aanpassing)

 

- Kinderen en jongeren met zintuiglijke beperkingen

 

- Kinderen en jongeren met verminderde sociale vaardigheden

 

- Kinderen en jongeren met specifieke leerproblemen (dyslexie, dyspraxie, autisme spectrum stoornis, ADHD)

De behoeften van deze groepen zijn onder andere vaardigheden voor werkgelegenheid:

Basisvaardigheden

 Persoonlijke Ontwikkeling

Sleutelvaardigheden

Werkvoorbereiding

 Lezen en schrijven, rekenen, ICT.

Gevoel van eigenwaarde, het opbouwen van vertrouwen en motivatie, het beheer van woede, omgaan met stress, werken met andere mensen.

Communicatie, gebruik van informative technologie, het verbeteren van autonoom leren en het oplossen van problemen

Communicatie-ondersteuning, tijdsgebruik

De mensen in deze doelgroepen hebben nood aan individueel op maat gemaakte leerpakketten die worden gepresenteerd in een helder, boeiend, toegankelijk en bruikbaar formaat, in kleine hapklare leeronderdelen die stapsgewijs bijdragen tot het aanleren van vaardigheden. Dit moet tegemoet komen aan individuele leerstijlen.

GEBRUIKERS:

 

- Kinderen en jongeren met lichte leerproblemen

 

- Kinderen en jongeren met een laag niveau van sociale vaardigheden

 

- Docenten, leerkrachten en opleiders

 

- Taakleraren en maatschappelijk werkers

 

- Families van kinderen met een beperking

 

- Particuliere organisaties

 

- Beleidsmakers

 

- Relevante ministeries en overheidsinstellingen

Dit project (2015-1-TR01-KA201-022247) werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie (Erasmus + programma). Deze website geeft de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van dezeinformatie.